معرفی

مشخصات فردی

مهدی فدائی اشکیکی

نام - نام خانوادگی : مهدی   فدائی اشکیکی

پست الکترونیکی : fadaei@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه یزد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیرت صنعتی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1.       مدیر گروه صنعتی و اجرایی از مهر 93تا کنون

2.        عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری از خرداد 92 تا کنون

3.       کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان گیلان از مهر 92 تا کنونعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مدیریت صنعتی و اجرایی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-10-1

مهدی فدائی اشکیکی
مهدی فدائی اشکیکی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^